Cursusaanbod

Lesschema en aanvullende informatie Gehoorzaamheid-Socialisatie cursus.

 

Onze cursussen starten in januari, april en september.

Wij zijn aanwezig op dinsdagavond, **woensdagavond (Behendigheid/Agility),

donderdagavond en zondagochtend.

** Behendigheid/Agility wordt in een nieuw jasje gegoten.

We zijn bezig dit vorm te geven en houden iedereen op de hoogte via onze site en Facebook

 

Onze gediplomeerde instructeurs geven op een positieve manier les. Het belonen van gewenst gedrag en inzetten van alternatieven bij ongewenst gedrag. Fysieke correcties zijn bij ons uit den boze, evenals correctie middels prikbanden en/of slipkettingen. De samenwerking tussen geleider/eigenaar en hond is gebaseerd op onderling respect, begrip voor uw hond en vertrouwen in elkaar. Een band voor het leven en plezier voor beiden!

 

Cursussenaanbod

Basis 1/Puppyklas, het doel van deze cursus is naast het socialiseren van uw pup en aanleren van de eerste oefeningen, een goede samenwerking tussen geleider en hond te realiseren. Het leren herkennen van en inspelen op de signalen bij uw hond.

We doen dit door aandachtsoefeningen, standaardoefeningen als wandelen zonder trekken, de zit, of hier.

Maar vooral spelenderwijs zullen we geleider en hond elkaar leren kennen en vaardigheden aanleren.

 

Baisis 2, deze cursus is het vervolg op de Basis 1. Naast nieuwe oefeningen als de Hand-Cue, breiden we het reeds geleerde uit. Ook leert iedereen weer veel over hondengedrag en hoe op een hondwaardige manier met je 4-voeter om te gaan.

 

** Omdat we altijd streven naar succes zullen alle oefeneningen stapsgewijs en voornamelijk aangelijnd worden uitgevoerd.Geen kans om in de fout te gaan voor de hond en natuurlijk wel zo veilig.

 

A, na het volgen van de Basis 1 & 2, wordt het tijd voor wat verdieping. Dat gaan we doen in dit vervolg, de A. Als cursist zul je merken dat je de hond veel beter begrijpt en je veel beter weet "wat werkt voor jouw hond". Tijdens deze lessen gaan we de stabiliteit van de honden langzaam wat uitbreiden. Zo is de oefening blijf een onderdeel van de A cursus. Ook tijdens de A zulen onze instructeurs de cursisten aanleren hoe je positief samenwerkt met je hond.

 

B, in de B verdiepen we de stabilieteit en zullen we meer oefeningen los van de lijn gaan doen. Het vooruitsturen is een nieuw onderdeel evenals het uitbouwen van de afstand tussen geleider en hond tijdens de blijf oefening. Steadyness in u en de hond, daar zetten we op in.

 

C, in de C cursus wordt alle, inmiddels aanwezige, kennis verder uitgebouwd in meer gecombineerde oefeningen. Tijdens deze lessen zetten we de ontdekkingtocht in samenwerking voort. Deze lessen worden als "de kers op de taart" ervaren door onze cursisten. En volgens ons is dat ook zo.

 

** Alle stappen in de oefeningen worden individueel bekeken. Wanneer een combinatie geleider/hond nog niet toe is aan een vervolgstap, wordt deze nog niet gemaakt. Veiligheid voor mens en dier staat hoog in ons vaandel, een hond/geleider overvragen is niet juist volgens onze inzichten.

 

De Basis 1(Puppygroep), Basis 2, A, B & C

bestaan uit 10 lessen van 45 minuten, en worden verzorgd door 2 gediplomeerde instructeurs.

De lesduur voor de puppygroepen is max. 45 minuten, en worden eveneens gegeven door 2 gediplomeerde instructeurs.

 

 

Wij starten regelmatig met een Puppyopvang groep

**De puppyopvang is een instroom groep.

Iedereen met een pup van 9 weken oud kan hier instromen.

Deze lessen duren 45 min. Dit staat dan vermeld op onze site.

Puppy opvang is niet structureel.

De opvang is afhankelijk van de wachtlijst.

 

 

Behendigheid

Zaterdagochtend, start in oktober een workshop van 3 lessen door een geoefende instructeur.

Een Behendigheidsles duurt 3/4 uur.

Groepen bestaan hier uit max. 5 honden. Het is van belang dat de hond de Gehoorzaamheidscursussen met goed resultaat doorlopen heeft.

 

Alle cursisten krijgen na de laatste les (cursus) een bewijs van deelname en een beoordeling.

Aan de hand van deze beoordeling bepaalt de instructeur

of de cursist en hond kunnen doorstromen naar de volgende groep.

 

Wij adviseren de deelnemers rekening te houden met de

terreinomstandigheden en geschikt schoeisel* en comfortabele kleding te dragen.

* Stevige wandelschoenen of laarzen.

 

Dieren, september 2018

 

 

Wel en niet....

 

Wij geven les op een postieve manier.

Het stimuleren van gewenst gedrag en aanbieden van alternatieven bij ongewenst gedrag zijn daar onderdeel van.

 

Bij ons is het niet toegestaan een

prikband, sliplijn e.d. te gebruiken.

Een gladde lijn of tuig zien wij graag.

 

Fysieke correcties zorgen er alleen voor dat de hond stopt met het ongewenste gedrag om de correctie te vermijden. De hond leert echter niet welk gedrag dan wel de bedoeling is. Wij bieden alternatieven om op een prettige hondwaardige manier samen te werken.

 

Graag tot ziens op ons trainingsveld.