KC Dieren

Kynologen Club Dieren en Omstreken


Kennis en betrokkenheid

Welkom op de pagina van Kynologen Club Dieren e.o


KC Dieren e.o. is in 1953 opgericht en een door de Raad van Beheer erkende vereniging.


De KC organiseert naast de lessen voor cursist en hond, ook jaarlijks enkele activiteiten voor haar leden.

Denk hierbij o.a aan lezingen, informatie-avonden en georganiseerde wandelingen

Op deze site en op onze Facebook pagina wordt u op de hoogte gehouden.


Heeft u vragen of opmerkingen, staan wij altijd open om mee te denken en voor uw input.


Graag tot ziens op en rondom het veld & een hartelijke groet!                         


De lezing met als onderwerp Vuurwerk van 1 oktober 2018 was een groot succes. Gedragstherapeut Joan Lamark heeft een heldere, leerzame en prettige avond verzorgd voor de leden/cursisten van KC Dieren en Omstreken.


Er was naast veel interessante uitleg, ook gelegenheid voor vragen en interactie, waar de mensen dankbaar gebruik van hebben gemaakt.


De bezoekers hebben ruimhartig gedoneerd van de Stichting Dieren Opvang Amsterdam. Dit goede doel is op verzoek van Joan gekozen.

Het KC Bestuur heeft het bedrag verdubbeld, wat maakt dat we € 380,00 kunnen schenken aan DOA.


Joan en onze enthousiaste leden, bedankt voor deze fijne avond!