Cursusaanbod

Wel en niet....


Wij geven les op een postieve manier.

Het stimuleren van gewenst gedrag en aanbieden van alternatieven bij ongewenst gedrag zijn daar onderdeel van.


Bij ons is het niet toegestaan een

prikband, sliplijn e.d. te gebruiken.

Een gladde lijn of tuig zien wij graag.


Fysieke correcties zorgen er alleen voor dat de hond stopt met het ongewenste gedrag om de correctie te vermijden. De hond leert echter niet welk gedrag dan wel de bedoeling is. Wij bieden alternatieven om op een prettige hondwaardige manier samen te werken.


Graag tot ziens op ons trainingsveld.
Lesschema en aanvullende informatie,


Onze cursussen starten in januari, april en september.

Wij zijn aanwezig op dinsdagavond, donderdagavond, zaterdag- en zondagochtend.


Onze gediplomeerde instructeurs staan geregistreerd bij de Raad van Beheer. Een keurmerk voor kwaliteit, en instructeurs die op de hoogte zijn van de laatste inzichten op hondengebied.

Zij geven op een positieve manier les. Het belonen van gewenst gedrag en inzetten van alternatieven bij ongewenst gedrag. Fysieke correcties zijn bij ons uit den boze, evenals correctie middels prikbanden en/of slipkettingen. De samenwerking tussen geleider/eigenaar en hond is gebaseerd op onderling respect, begrip voor uw hond en vertrouwen in elkaar. Een band voor het leven en plezier voor beiden! Samen met jullie zoeken wij naar dat plezier voor jou en voor je hond.

Monique en Tonny staan altijd met z'n 2n voor de groep, minimaal 4 en maximaal 10 mens-hond combinaties. Dit maakt dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht.


Cursussenaanbod


Basis 1/Puppyklas "Een goede start"

het doel van deze cursus is vooral een goede samenwerking tussen geleider en hond te realiseren. Het leren herkennen van - en inspelen op de signalen bij uw hond. De mens achter de hond laten onderzoeken wie zijn/haar hond is en op welke manier jullie het best samenwerken. 

We doen dit door (aandachts)oefeningen, standaardoefeningen als de zit, lig of hier, maar veel leuker is het om spelenderwijs geleider en hond elkaar te laten leren kenen.

Ons aanbod is voornamelijk op de praktijk gericht. Kennis opdoen op het veld en dit samen met je hond in de dagelijkse praktijk ten uitvoer brengen.


Overbruggings-klas "Met je pup op avontuur"

Wanneer er een aantal les-loze weken in het programma ontstaan bieden we ter overbrugging 4 prajtijk-lessen aan. Deze zijn op locatie. 


Basis 2, "Een stapje verder"

in dit lesblok gaan we door waar we gebleven waren. Het vertrouwen in elkaar wordt steeds groter. Vanuit deze samenwerking tussen mens en hond, kan jij je hond alles leren. 

Het wandelen zonder trekken, de hier zijn 2 oefeningen die we gaan doen. Ook in de Basis 2 zoeken we verder naar de manier die bij jullie past. Een blij mens, geeft een blije hond!


Basis 3, "De Optimale Samenwerking"                                                                                                  de pubertijd is voor de meesten in volle gang. We kijken met elkaar wat de hond aan kan. In sommige gevallen betekent dit een stapje terug, maar gelukkig weten we uit ervaring dat alles "goed komt". Samen puzzelen we verder, maatwerk per duo. Na deze Basis 3 heb jij als mens alle kennis die je nodig hebt om je hond een veilig en plezierig leven te bieden.


De Basis 1 bestaat uit 6 lessen van 45 minuten.

De Basis 2 & 3, bestaan uit 10 lessen van 45 minuten.

Alle lessen en workshops worden verzorgd door 2 gediplomeerde instructeurs.


Les op maat: alle stappen in de oefeningen worden individueel bekeken. Wanneer een combinatie geleider/hond nog niet toe is aan een vervolgstap, wordt deze nog niet gemaakt. Veiligheid voor mens en dier staat hoog in ons vaandel, een hond/geleider overvragen is voor ons uit den boze.


Met de kennis die je als cursist tegenwoordig opdoet bij KC Dieren en Omstreken, kan je met je hond "de hele wereld aan". Daarom is besloten na de Basis 3 diverse workshops aan te bieden. Denk hierbij aan Jacht (Basis & Gevorderd), Hoopers, de Stabiele Hond (Basis & Gevorderd). 

Samen richten we ons in 3 lessen op specifieke onderwerpen, en kan iedere combinatie kiezen wat bij hen past.


Workshops, bestaan uit 3 lessen van 75 minuten.


Wij starten in de zomer en winter met een Puppyopvang groep

**De puppyopvang is een instroom groep.

Iedereen met een pup van 9 weken oud kan hier instromen.

Deze lessen duren 45 min. Dit staat dan vermeld op onze site.


Instromen in de lopende Basis 1, is in overleg meestal mogelijk. Dit is wel afhankelijk van de groepsgrootte.


Dieren, juni 2019