Huisregels en Algemene Voorwaarden KC Dieren en Omstreken

Huisregels / Algemene voorwaarden KC Dieren e.o.:


Het is van belang dat u deze huisregels doorleest


Wie doen er mee:


1. Alle honden (behalve de pups van 8 à 9 weken) die volledig geënt zijn.

De eerste les dient u het inentingsboekje van uw hond mee te nemen zodat dit gecontroleerd kan worden.

** Enting tegen Kennelhoest raden wij voor de puppen zeker aan, het is echter aan de cursist hier gehoor aan te geven.


2. Om deel te nemen aan de cursussen is naast de contributie, een lidmaatschap van de KC Dieren e.o. verplicht.

Kosten lidmaatschap zijn € 20,00 per jaar.

Als de cursus start in of na het derde kwartaal is dit € 10,00 plus € 20,00 voor het daaropvolgende jaar.


3. Om deel te nemen is het hebben van een Aansprakelijkheid/WA verzekering verplicht.


Wanneer niet:

1. Honden die hoesten, braken en/of diarree hebben, worden niet op het veld toegelaten wegens besmettingsgevaar voor de andere honden.


2. Wanneer uw hond loops is.


3. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie en/of de bijdrage voor het lidmaatschap, heeft de KC het recht u de toegang tot de lessen te ontzeggen.


4. Het gebruik van prikbanden en slipkettingen is niet toegestaan op het trainingsveld.

** Een tuig of eventueel gladde halsband zien wij graag.


Aan-  & afwezigheid:

1. De cursist meldt zich bij de instructeur af wanneer hij/zij niet aanwezig kan zijn tijdens de les.  In overleg bespreekt u de mogelijkheid tot het inhalen van het gemiste lesuur. Het missen van een les, vanwege afwezigheid cursist, geeft geen recht op teruggave lesgeld. Indien de hond langere tijd niet kan deelnemen, in verband met ziekte, bespreek dan de mogelijkheden met uw instructeur.


2. Wanneer de cursist zonder bericht afwezig is, kunnen wij niet garanderen dat de les ingehaald kan worden. Wanneer iemand 3 keer zonder kennisgeving afwezig is, vervalt het recht op deelname aan de les.


3. Indien een geplande les niet door kan gaan, verzorgt de instructeur een vervangende les.


4. Wanneer de cursist besluit deelname vroegtijdig te beëindigen,wordt er geen cursusgeld geretourneerd.


Groepsindeling:

1.  Wanneer de wisselwerking in een groep niet optimaal is, of een hond niet goed tot zijn/haar recht komt in een groep, zal de instructeur samen met de cursist kijken naar een passende oplossing.  De instructeur heeft het recht de groepsindeling te wijzigen.


2. Per instructeur zijn er per groep 4 en maximaal 6 honden.


3. Jongeren vanaf 15 jaar, kunnen de les met hun hond volgen. (Soms kan er een uitzondering gemaakt worden. Dit in overleg. De instructeur beoordeeld dit en kan tijdens de cursus ook op deze beslissing terugkomen). Actief deelnemen doet 1 persoon. Belangstellenden zijn van harte welkom, maar worden verzocht zich niet met de les, honden en/of cursisten bezig te houden. Kinderen graag onder toezicht van volwassenen houden.


Samenwerken:

1. Om de rust van de honden, en hun baasjes, te waarborgen laat iedereen de hond aangelijnd. Ook zorgt u voor voldoende afstand tussen de honden. Blijf niet bij de ingang van het cursusterrein staan, maar verzamel naast de kantine (bij het afdak).


2. Laat uw hond voor de les uit. Doet uw hond zijn/haar behoefte toch op het veld van de KC of onze naaste buren, the Animals, dan verzoeken we u dringend dit op te ruimen en in de metalen vuilnisbakken op het terrein achter te laten.


3. Het is niet toegestaan te roken op het terrein van KC Dieren e.o.


4. Ongepast, agressief gedrag tegen de hond, instructeur en/of medecursisten is absoluut niet geoorloofd. In geval dit wel gebeurt zal de instructeur / bestuur KC Dieren e.o. de pleger per direct, zonder teruggaaf van cursusgeld, de toegang tot de les en het terrein ontzeggen.


Privacy:

Kynologen Club Dieren e.o.

-maakt uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.


-heeft toestemming, bij calamiteiten tijdens de les of tijdens het betreden/verlaten van het trainingsveld rondom lestijd, met schade aan hond(en), persoon/personen en/of goederen, n.a.w.gegevens en telefoonnummer van betrokken partijen aan de betrokkenen door te geven. Dit slechts wanneer dit door partijen verzuimd wordt.

Verdere afhandeling (WA verzekering) vindt plaats tussen betrokken partijen, zonder inmenging van KC Dieren en Omstreken.


Dieren, jan. 2021